ARI

Vitaliteitsprogramma

Vitaliteitsprogramma

Wat is een vitaliteitsprogramma voor bedrijven?

Een vitaliteitsprogramma is een programma om de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers te verhogen. Vitale medewerkers dragen bij aan een vitaal bedrijf. Een medewerker die niet lekker in zijn vel zit, kan immers niet optimaal functioneren. Bus Sports kan u helpen met het opzetten van uw vitaliteitsprogramma dat één op één aansluit op de behoefte van u en uw medewerkers. In 3 heldere stappen komen we tot een duidelijk plan om de gezondheid van uw medewerkers te vergroten.

De voordelen van onze vitaliteitprogramma’s:

 • Bewezen effectief
 • Ziekteverzuim verlagend
 • Toegankelijk voor alle medewerkers
 • Geen weerstand medewerkers door mede-eigenaarschap
 • Bevorderen van duurzame inzetbaarheid

Het inzetten van gedragsverandering

Het vitaliteitsbeleid hangt veelal nauw samen met gedragsverandering. Gedragsverandering is voor veel mensen moeilijk. Dit geldt helemaal wanneer medewerkers het gevoel krijgen dat deze vraag om verandering van bovenaf komt. Om daarom te komen tot een duurzame verandering, gaat onze vitaliteitscoach in gesprek met de medewerkers. Door aan de ene kant de noodzaak van vitaliteit te laten zien en door aan de andere kant te vragen waar de meeste behoeftes van de medewerkers liggen, creëert de vitaliteitscoach op die manier een programma dat nauw aansluit op de organisatie.

In 3 stappen naar een vitaliteitsprogramma

De medewerkers alleen een sportabonnement aanbieden, heeft weinig zin. Een programma dat integraal onderdeel is van het vitaliteitsbeleid van bedrijven is het enige wat werkt. Veelal is het beleid dat wordt gemaakt rondom vitaliteit opgesteld zonder medewerkers daarbij te betrekken. Hierdoor ontstaat er een gat tussen aanbod en behoefte. Hierdoor worden programma’s aangeboden, waarvoor nauwelijks animo is.

Wij denken dat een vitaliteitsprogramma alleen werkt, als het onderdeel wordt van de cultuur van een organisatie. De vitaliteitscoach helpt hierbij. Deze coach, ook wel een vitaliteitsmanager genoemd, betrekt niet alleen werkgevers en werknemers bij het programma, maar ook alle andere relevante partijen binnen het bedrijf, zoals de bedrijfsarts, arbeidsfysiotherapeut en HR.

Het programma geven we op de volgende manier vorm:

 1. Inventarisatie: De vitaliteitscoach brengt de beginsituatie in kaart door middel van een scan en een effectieve vragenlijst vitaliteit. Samen inventariseren we de individuele behoeftes van de medewerker.
 2. Vitaliteitsplan: De volgende stap is om op persoonlijk niveau de medewerker bewust te maken van zijn of haar situatie: “wat heb je nodig om je gedrag te verbeteren.” Door de nadruk te leggen op het nut en de noodzaak, proberen wij hen intrinsiek te motiveren en een gezamenlijk eigenaarschap van het programma te creëren.
 3. Activatie: Wij matchen de behoeftes van de medewerker met verschillende producten, die we vervolgens in de vorm van een cursus of workshop aanbieden. Het profiel van de medewerker bepaalt de inzet van vitaliteitscoach.

Zo komen we samen tot een duurzame vitaliteitsregeling.

Waarom Bus Sports?

Met de vitaliteitscoach van Bus Sports, hoeft u als werkgever niet meer om te kijken naar het vormgeven van het vitaliteitsprogramma. Ook bij de implementatie van het programma ontzorgen wij u. Zaken als promotie, activering en het vieren van successen, regelt de coach.

Wij hebben al voor verschillende bedrijven met succes een vitaliteitsprogramma’s mogen opstellen, zoals Engie, Price Waterhouse Coopers (PWC) en de gemeente Pumerend.

Pakketten

Duurzame inzetbaarheid Scan

Uw startpakket voor visie op vitaliteit
 • Een concrete vitaliteit scan van jouw bedrijf met een 'doorkijk' maar de toekomst!
 • Jouw snelle en flexibele vitaliteit analyticus

Go

Activatiepakket
Maken uw medewerkers te weinig gebruik van uw vitaliteitsprogramma? Dit is het ultieme pakket
 • Onbeperkt toegang tot vitaliteit specialist
 • Jouw flexibele activatiemanager!
 • Quickscan
 • Communicatie
 • Activatie

Move

Vitaliteitsprogramma op maat
Geen tijd voor een vitaliteitsprogramma welke 'matcht' Dan is dit een must-have!
.
 • Onbeperkt toegang tot vitaliteit specialist
 • Jouw flexibele activatiemanager!
 • Behoeftebepaling
 • 0-meting programma
 • Vitaliteit aanbod
 • Topsporters & specialisten
 • Campagnes
 • Teamontwikkeling
 • Individuele coaching
 • Bedrijfarts
 • Quickscan
 • Communicatie
 • Activatie
Populair

Change

Strategisch vitaliteitplan en uitvoering
Toe aan een nieuw strategie op duurzame inzetbaarheid? Geef jouw organisatie een maximale boost!
 • Onbeperkt toegang tot vitaliteit specialist
 • Jouw flexibele activatiemanager!
 • Vitaal leiderschap sessies
 • Onderzoek
 • Strategisch vitaliteitsplan
 • Fiscaal meten
 • Behoeftebepaling
 • 0-meting programma
 • Vitaliteit aanbod
 • Topsporters & specialisten
 • Campagnes
 • Teamontwikkeling
 • Individuele coaching
 • Bedrijfarts
 • Quickscan
 • Communicatie
 • Activatie

Well Being workshops & sport
de keuze is aan jou!