ARI

Van vitaliteitsbeleid tot uitvoering Bus Sports

Van vitaliteitsbeleid tot uitvoering

Het Change Pakket

Een vitaal bedrijf beschikt over een helder vitaliteitsbeleid. Kijkt u naar de toekomst van uw bedrijf, dan mag de vitaliteit van uw medewerkers daarin niet ontbreken. Zijn uw medewerkers zowel mentaal als fysiek fit, dan leidt dat tot betere resultaten binnen de organisatie. Een vitaal bedrijf waar medewerkers lekker in hun fel zitten en met plezier naar hun werk komen trekt ook nieuw talent aan. Dit laatste is niet onbelangrijk in een periode waarin er een strijd gaande is om goed personeel te werven.

Het vitaliteitsbeleid beschrijft welke stappen u moet nemen om zowel de mentale als fysieke vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren om zo te zorgen voor een stijging van de productiviteit van uw bedrijf. U moet het vitaliteitsbeleid en het vitaliteitsprogramma niet beschouwen als een ‘extraatje’ voor uw medewerkers, maar als een essentieel onderdeel van de lange termijn strategie van uw bedrijf.

Hoe zet u echter een gedegen vitaliteitsbeleid op en hoe implementeert u deze vervolgens binnen uw organisatie? Wanneer u kiest voor ons zogenaamde vitaliteitspakket ‘Change’, verzorgt Bus Sports van A tot Z de vitaliteitsplanning binnen uw bedrijf.

Vitaliteitsbeleid opzetten

We starten met een onderzoek binnen de organisatie en maken op basis van een analyse een duidelijk vitaliteitsplan. Binnen dit vitaliteitsplan komen thema’s rondom vitaliteitprogramma’s, communicatie, en implementatie aan bod. Zo krijgt u op voorhand te zien hoe wij te werk gaan om de vitaliteit van uw medewerkers te optimaliseren.
Het proces wordt begeleid door een ervaren vitaliteitsmanager.

Hierdoor heeft u altijd een duidelijk aanspreekpunt.

Vitaliteitsbeleid opzetten

vitaliteitsonderzoek

Vitaliteitsonderzoek

Het ‘Change-Pakket’ is een langdurig pakket, waarbij we de diverse facetten van vitaliteit op de werkvloer onder de loep nemen. We starten het traject met een uitvoerige scan, gevolgd door een diepgaand vitaliteitsonderzoek. Hierbij kijken we niet alleen naar de al bestaande programma’s (0-meting), maar vooral ook naar wat er nog ontbreekt. Daarnaast gaan we in gesprek met de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie, zoals de directie, HR-managers, bedrijfsartsen en andere medewerkers om zo een behoeftebepaling vast te stellen. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de diverse wensen van de verschillende doel-groepen en kunnen we op voorhand eventuele drempels of bezwaren wegnemen.
Gedurende het traject informeren wij u tijdens tussentijdse evaluatiemomenten zodat u goed op te hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Uitbreiden van het vitaliteit aanbod

Na het vitaliteitsonderzoek, zetten we met de verkregen informatie een gedegen programma op of breiden wij, indien er al een programma is, het vitaliteitsaanbod uit. Bij het samenstellen van de diverse vitaliteit trainingen houden we rekening met de verschillende doelgroepen en hun wensen en eventuele beperkingen. Hierdoor sluit het aanbod goed aan op de organisatie. Bij het samenstellen wordt er ook rekening gehouden met de al bestaande werkstructuren en werkwijzen van de verschillende afdelingen en teams binnen de organisatie. Hierdoor wordt het vitaliteitsprogramma niet gezien als een programma dat reeds ingevoerde werkvormen in de weg zit. Wij willen ervoor zorgen dat het wordt beschouwd als een waardevolle aanvulling.

Uitbreiden van het vitaliteit aanbod

Activatie implementatie vitaliteitsbeleid

Activatie en implementatie

Wij stellen niet alleen het vitaliteitsbeleid op, maar verzorgen ook de activatie en de implementatie. Om medewerkers ertoe te bewegen om deel te nemen aan het vitaliteitsprogramma, is het belangrijk om een duidelijke campagne op te stellen met de daarbij behorende communicatiemiddelen. Veelal voelen medewerkers schroom om deel te nemen aan een beweegprogramma. Onze medewerkers zijn ervaren trainers en hebben veel ervaring om iedereen op een enthousiaste manier mee te nemen in het programma en het voor hen zo drempelverlagend mogelijk te maken.

Evaluatie en flexibiliteit

Uw bedrijf is altijd in beweging en straks dankzij het vitaliteitsprogramma uw medewerkers ook. Gedurende het traject evalueren we het vitaliteitsbeleid en stellen het waar nodig bij. Zo houden wij rekening met veranderende externe omstandigheden. Wij bieden bijvoorbeeld online trainingen aan als medewerkers thuis werken en blijven met u en uw medewerkers in gesprek, zodat het vitaliteit aanbod continue blijft aansluiten op de behoeftes van de organisatie. De vitaliteitsmanager treedt gedurende het traject op als vitaliteitsadviseur voor de verschillende stakeholders.

Evaluatie en flexibiliteit vitaliteitsbeleid

Vitaliteitsbeleid bedrijven, gemeenten en het onderwijs

Vitaliteitsbeleid bedrijven, gemeenten en het onderwijs

Een vitaliteitsbeleid is niet alleen weggelegd voor de grote bedrijven. Het is goed voor elk type organisatie of u nu een multinational, MKB, gemeente of wanneer uw een organisatie behoort tot het onderwijs. Waar mensen werken is vitaliteit simpelweg belangrijk. Doordat onze programma’s op maat worden gemaakt, is het pakket voor elk type en omvang bedrijf geschikt. Informeer naar de mogelijkheden, en zorg door middel van een sterk vitaliteitsbeleid voor een vitale toekomst voor uw medewerkers en uw bedrijf.

Waarom Bus Sports

Bus Sports is voor u de geschikte partij om de vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Niet alleen beschikken wij over jarenlange ervaring en gedreven vitaliteitmanagers, maar ons team beschikt ook over topsporters. Zij hebben ervaring om hun gedreven enthousiasme over te brengen op verschillende medewerkers en zelfs de minst sportieve personeelsleden in beweging te krijgen. Plezier en het stimuleren van de intrinsieke motivatie staan bij ons voorop. Ons doel is om uw medewerkers te laten bewegen, samen te werken, stress te verminderen en de vitaliteit op een hoger niveau te brengen.