ARI

Waarom een vitaliteitscoach?

Een vitaliteitscoach, ook wel een well being coach genoemd, is essentieel bij de realisatie van een goed vitaliteitsbeleid en de implementatie daarvan.

Herkent u zich hierin?:
Een integraal vitaliteitsbeleid wordt veelal geïnitieerd vanuit de directie. Vervolgens komt het op het bord te liggen van de HR-directeur. De HR-directeur heeft het te druk met de aankomende reorganisatie, onderhandelingen met de OR en vakbonden enz. Daarom delegeert de HR-directeur het naar de HR-manager die het vervolgens delegeert naar zijn of haar HR-medewerker. De HR-medewerker krijgt het vitaliteitsbeleid er als taak bij. Maar er is geen extra tijd beschikbaar, dus komt het bovenop de reeds overvolle agenda van de HR-medewerker.

Kortom, we zijn maanden verder alvorens er een plan in de directie wordt besproken. Als het daar al besproken wordt, omdat er op dat moment andere prioriteiten op de agenda staan. In het beste geval dat de directie het plan goedkeurt, komt het voor de uitvoering weer bij de HR-medewerker te liggen. Die er met alle goede bedoelingen geen tijd voor heeft. Dergelijke situaties maken wij regelmatig mee in de praktijk.

Daarom de introductie van de vitaliteitscoach:

vitaliteitscoach

Wat doet de vitaliteitscoach?

De vitaliteitscoach is dagelijks bezig om samen met onze klanten toe te werken naar een vitale organisatie. De coach zal namelijk persoonlijk aan de slag gaan met medewerkers. We zien vaak genoeg een prachtig vitaliteitsaanbod , maar weten alle medewerkers dat dit er is? Of maken de juiste medewerkers wel gebruik van dit aanbod? De vitaliteitscoach ontzorgt de organisatie op het gebied van communicatie en activering rondom het vitaliteitsprogramma.

U wilt dat medewerkers begrijpen waarom u daar als werkgever in wil investeren, maar ook wat het henzelf gaat opleveren. Een vitaliteitscoach zorgt ervoor dat medewerkers beter in hun vel gaan zitten. Dit leidt ook tot reductie in ziekteverzuim. Maar dat niet alleen. Een medewerker die goed in zijn werk zit kan simpelweg ook beter werken, is zelfverzekerder bij het maken van beslissingen en is productiever.

Uitgangspunt is een win-win-situatie door:

  • koppeling aan de bedrijfsvisie
  • tonen vitaal leiderschap
  • medewerkers mee te laten denken
  • vitaliteitsdoelen te stellen
  • te zorgen voor stimulans
  • te complimenteren en door successen te vieren
  • de juiste communicatiemiddelen in te zetten

Het verschil tussen een vitaliteitscoach, well being coach en wellness coach

Op het gebied van vitaliteit en het optimaliseren en coachen daarvan, komt u verschillende termen tegen; vitaliteitscoach, well being en wellness coach. We merken dat verschillende organisaties een andere voorkeur hebben als het gaat om de terminologie. In internationale organisaties wordt vaak de term ‘well being’ en ‘wellness coaching’ gebruikt, terwijl wij in Nederland de meer gangbaardere ‘vitaliteitscoach’ gebruiken. Inhoudelijk verschillen de termen echter niet. In alle drie de gevallen, is de coach daar om de vitaliteit (mentaal en fysiek) van de medewerkers te bevorderen. Door de onafhankelijke positie van de vitaliteitscoach kan hij of zij informatie halen en brengen bij de verschillende stakeholders en zo gedeeld eigenaarschap creëren.

Hoe gaat de coach te werk?

De vitaliteitscoach start met het in kaart brengen van de behoeftes van de medewerkers door middel van een scan.

De volgende stap is om op persoonlijk niveau de medewerker bewust te maken van zijn of haar situatie: “wat heb je nodig om je gedrag te verbeteren.” Door de nadruk te leggen op het nut en de noodzaak, proberen wij hen intrinsiek te motiveren.

Wij matchen de behoeftes van de medewerker met verschillende producten, die we vervolgens in de vorm van een cursus of workshop aanbieden. Het profiel van de medewerker bepaalt de inzet van vitaliteitscoach.

Dit zorgt ervoor dat de weerstand bij het personeel verkleind wordt en vraag en aanbod op het gebied van vitaliteit nauwer op elkaar aansluiten.

Vitaliteitscoaching voor uw bedrijf

Een vitaliteitscoach kan ook voor uw bedrijf van essentiële waarde zijn. Deze coach helpt u en uw HR-afdeling bij het vormgeven van het beleid en zorgt voor de implementatie. Een goed vitaliteitsprogramma moet leiden tot duurzame inzetbaarheid personeel, minder ziekteverzuim en helpen bij het verwerven van het keurmerk van Employer of Choice. Met een vitaliteitscoach van Bus Sports in huis maakt u concrete stappen op het gebied van vitaliteit.

Vitaliteitscoaching online

Tegenwoordig werken mensen veel thuis. Met de versoepeling in corona maatregelen, komen steeds meer mensen terug naar de werkvloer, maar op veel plekken is de kantoorbezetting nog niet het niveau als dat voorheen was. Desalniettemin of juist precies daarom is vitaliteitscoaching nu zo belangrijk. Nu u als werkgever minder zicht heeft op het algemeen welzijn van uw medewerkers, is het belangrijk om dat wel te blijven monitoren en te bevorderen. Juist door thuiswerken ervaren mensen meer stress en is de afstand tot het werk, management en bestuur groter geworden.

Gelukkig kunnen wij ons vitaliteitsprogramma ook online implementeren. Door thuis aan de slag te gaan met bijvoorbeeld online trainingen in de vorm van een bootcamp of andere activiteiten, blijven medewerkers niet alleen fysiek fit, maar ook mentaal. Door het aanbieden van een dergelijk programma, toont u als werkgever uw betrokkenheid bij hun welzijn. Zelfs op afstand.