ARI

vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit op de werkvloer

Be well, work better

Vitaliteit op het werk staat voor een stimulerende en gezonde werkomgeving die bijdraagt aan het verhogen van de gezondheid van medewerkers, reductie van ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en employer of choice!

Maar wat is de betekenis van vitaliteit? Bij vitaliteit op de werkvloer gaat het niet alleen over fysieke gezondheid. Net zo belangrijk is dat een medewerker vrolijk en opgewekt is (emotionele gezondheid) en in staat is om zich op het werk te concentreren (mentale gezondheid). Dit is niet alleen prettig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Het zorgt namelijk voor duurzame inzetbaarheid van het personeel en een hogere productiviteit.

Wij onderscheiden ons door de inzet van de vitaliteitscoach, die niet alleen de medewerkers coacht, maar ook op beleidsniveau helpt het bedrijf een duurzaam karakter te geven. Wij stellen samen met u een vitaliteitsprogramma op.

Vitaliteit op het werk is belangrijk voor elk type organisatie; commercieel, maar ook non-profit, zoals gemeenten. Ook in het onderwijs is vitaliteit belangrijk voor zowel het personeel als de kinderen.

Programma vitaal bedrijf

Inventariseren - bewustwording - aan de slag

De medewerkers alleen een sportabonnement aanbieden, heeft weinig zin. Een programma dat integraal onderdeel is van het vitaliteitsbeleid van bedrijven is het enige dat werkt.

Wij denken dat een dergelijk vitaliteitsprogramma alleen werkt, als het onderdeel wordt van de cultuur van een organisatie. De vitaliteitscoach helpt hierbij. Deze coach, ook wel vitaliteitsmanager genoemd, betrekt niet alleen werkgevers en werknemers bij het programma, maar ook alle andere relevante partijen binnen het bedrijf, zoals de bedrijfsarts, arbeidsfysiotherapeut en HR.

Het programma geven we op de volgende manier vorm:

  1. De vitaliteitscoach brengt de beginsituatie in kaart. Samen inventariseren we de individuele behoeftes van de medewerker.
  2. De volgende stap is om op persoonlijk niveau de medewerker bewust te maken van zijn of haar situatie: “wat heb je nodig om je gedrag te verbeteren?” Door de nadruk te leggen op het nut en de noodzaak, proberen wij hen intrinsiek te motiveren.
  3. Wij matchen de behoeftes van de medewerker met verschillende producten, die we vervolgens in de vorm van een cursus of workshop aanbieden. Het profiel van de medewerker bepaalt de inzet van vitaliteitscoach.

Zo komen we samen tot een duurzame vitaliteitsregeling.

Vitaliteit en thuiswerken

Door corona zijn veel medewerkers overgegaan op het thuiswerken. Bij sommige bedrijven komen mensen langzaam weer terug op de werkvloer, terwijl bij andere bedrijven het thuiswerken nu een standaard manier van werken is geworden.

Door thuiswerken is het belang van het monitoren van de fysieke en mentale gezondheid nog belangrijker geworden. Mensen ervaren veelal stress omdat de grenzen tussen privé en werk nog meer zijn vervaagd. Ook zitten mensen vaak te lang achter hun bureau en komen weinig toe aan beweging. In ons programma houden wij hier rekening mee en bieden onder andere online bootcamps en full body workouts aan.

Daarnaast organiseren we ook workshops in de buitenlucht, die voldoen aan alle RIVM reglementen. Op die manier werkt u niet alleen aan de fysieke gezondheid van uw medewerkers maar ook aan het onderlinge groepsgevoel.

Week van de vitaliteit 2023

Wist u dat de laatste week van september de week van de vitaliteit is? Dit jaar is dat 19 t/m 25 september. Het doel van die week is om werkend Nederland bewust te maken van de eigen vitaliteit. Een mooi moment om vitaliteit ook extra onder de aandacht van uw medewerkers te brengen. Onze vitaliteitscoaches en managers kunnen u daarbij helpen.

Waarom Bus Sports?

Van passief naar actief!

Uit onderzoek (Van Vuuren, 2016) blijkt dat er 2 belangrijke succesfactoren zijn als het gaat om (gedrags)verandering bij mederwerkers:

  • eigen initiatief en verantwoordelijkheid van werknemers;
  • overbrengen van noodzaak tot gedragsverandering door de werkgever.

U wilt dat medewerkers begrijpen waarom u als werkgever wil investeren in vitaliteit, maar ook wat het henzelf gaat opleveren. Uitgangspunt is een win-win situatie. De vitaliteitscoach helpt hierbij, onder andere door samen met de werkgever het eigenaarschap van het programma bij de medewerkers te leggen. Onze vitaliteitscoach is een unieke toevoeging aan de realisatie van vitaliteit op de werkvloer. De coach neemt u veel werk uit handen, zodat u zich kunt richten op andere zaken. Bus Sports heeft ervaring met het inzetten van vitaliteitscoaches bij bedrijven en organisaties van verschillende omvang, zoals Engie, PWC en de gemeente Purmerend.

Vitaliteit op de werkvloer uitbesteden?
Wij ontzorgen u

Met een vitaliteitscoach van Bus Sports in huis, hoeft u als werkgever niet meer om te kijken naar de implementatie van een welzijnsprogramma. Zaken als promotie, activering en het vieren van successen, regelt de coach. Maar ook voor het vormgeven van de bedrijfsvisie, het stellen van vitaliteitsdoelen en het betrekken van medewerkers bij het ontwerpen van het programma, kunnen wij worden ingezet.

Waarvoor en in welke mate de coach ingezet wordt, verschilt sterk per bedrijf. Wij bieden verschillende programma’s aan. We gaan hierover graag met u in gesprek.

Vitaliteitsaanbod

v.a € 150,-

5/5

v.a € 85,-

5/5

v.a € 85,-

5/5

v.a € 85,-

5/5

v.a € 120,-

5/5

v.a € 25,00
per deelnemer

5/5