ARI

Employer of Choice

Employer of Choice

Vitaliteit op het werk kan bijdragen aan een imago van employer of choice. Een term die steeds gangbaarder wordt. Goede mensen zijn schaars, vooral in het onderwijs en in de ICT. Een keurmerk als dat van employer of choice kan nieuwe mensen aantrekken, maar nog belangrijker goede mensen behouden.

Betekenis ‘Employer of Choice’?

‘Employer of Choice’ betekent letterlijk ‘de gekozen werkgever’, maar het staat in bredere zin voor goed werkgeverschap. Ook dat is echter nog erg breed, er zijn een aantal criteria waaraan een bedrijf moet voldoen. Kijken we alleen naar vitaliteit op de werkvloer dan moeten we aan meer denken dan aan een sportabonnement aan medewerkers aanbieden of een fruitmand op kantoor zetten.

Het betrekken van medewerkers

Medewerkers voelen zich aangetrokken tot bedrijven die kijken naar het belang van de organisatie én het individu binnen de organisatie. Een organisatie die het niet alleen belangrijk vindt dat hun werknemers hun werk goed doen, maar ook kijken naar de werknemer zelf en hoe de organisatie kan bijdragen aan zijn of haar werkgeluk, vinden velen belangrijk.

Oog hebben voor de gezondheid van de medewerkers is steeds vanzelfsprekender geworden. Een gezonde medewerker leidt immers tot de duurzame inzetbaarheid van die medewerker. Maar veelal is het beleid dat wordt gemaakt rondom vitaliteit opgesteld zonder medewerkers daarbij te betrekken. Hierdoor ontbreekt de aansluiting tussen het aanbod en de behoefte. Dat resulteert in programma’s waarvoor nauwelijks animo is. Door medewerkers actief te betrekken bij het vormgeven van het beleid, voorkomt u dat een dergelijk situatie ontstaat. Onze vitaliteitscoaches helpen bij het opstellen van het vitaliteitsbeleid en het programma.

De kennis van Bus Sports om u te helpen

Het opzetten van een vitaliteitsbeleid en -programma is belangrijk voor uw organisatie. Maar het kan zijn dat degene die hiervoor verantwoordelijk is al erg druk is en er niet aan toe komt. Gelukkig kan Bus Sports u helpen. Wij hebben veel kennis en ervaring bij het opzetten van een dergelijk programma. Ook bij de implementatie van het programma ontzorgen wij u. Hierdoor kunt u als werkgever een vitaliteitsprogramma aanbieden, zonder dat het u veel moeite kost.

Well Being workshops & sport
de keuze is aan jou!