ARI

Medewerkers motiveren om in beweging te komen Bus Sports

Medewerkers motiveren om in beweging te komen

Go activatiepakket

Het is een veelgehoorde frustratie. U heeft een prachtig vitaliteitsprogramma, maar slechts een klein groepje mensen maakt er gebruik van. Het motiveren van medewerkers is niet altijd eenvoudig, het kost tijd en inspanning. Maar het is zeker de moeite waard. Een verhoogde deelname van het aantal medewerkers aan het vitaliteitsprogramma zorgt voor meer werknemers die lekker in hun vel zitten. Dit is gunstig voor uw bedrijf want fittere werknemers zijn vaak ook gemotiveerdere werknemers in de breedste zin van het woord.

De vraag blijft echter wat motiveert medewerkers om mee te doen aan het vitaliteitsprogramma? En hoe activeert u hen? Gelukkig hebben wij bij Bus Sports in de praktijk bewezen methodes voor activatie. Wij kunnen u dus op een efficiënte manier het werk uit handen nemen. Onze activatiemanager zal het personeel motiveren en stimuleren om deel te nemen aan het programma. Veel medewerkers hebben geen duidelijk beeld bij een vitaliteitsprogramma. Ook hebben ze vaak hun eigen vooroordelen. Het gebrek aan communicatie, zorgt voor een drempel bij een groot deel van het personeel en verhindert hen mee te doen aan de diverse programma’s.

Medewerkers intrinsiek motiveren

De beste motivatie is intrinsieke motivatie. We moeten wel eerst een beeld krijgen hoe we uw medewerkers langdurig kunnen motiveren. Dit doen we door een diepgaande analyse te doen naar wat uw medewerkers figuurlijk en letterlijk in beweging laat komen. Wat vinden medewerkers belangrijk? Daarnaast stellen we heldere doelstellingen op zodat u, als leidinggevende of HR-manager, precies weet welke resultaten u mag verwachten.

Op basis van die doelstellingen stellen we vervolgens een activatieplanning op en gaan we aan de slag met de communicatie binnen de organisatie. Zo gaan we de motivatie van medewerkers verhogen.

Medewerkers intrinsiek motiveren

Kies voor ons “Go” activatieprogramma

Niet iedereen zal een topsporter of gezondheidsgoeroe worden en dat hoeft ook helemaal niet. Bewegen op eigen tempo en binnen eigen kunnen, dat willen we vooral overbrengen. Zo verlagen we de drempel voor participatie en verwijderen we de eventuele schroom en angst die mensen hebben.
Het “Go”-activatieprogramma is het programma dat we hebben ontwikkeld voor bedrijven die graag hun medewerkers nog wat extra willen stimuleren om deel te nemen aan het vitaliteitsprogramma. Met het programma verkennen we eerst waar de behoeftes binnen de organisatie liggen en gaat een activatiemanager aan de slag met het opstellen van een resultaatgericht plan.
Schaft nu het activatieprogramma aan, dan kunt u tot wel 40% zakelijk besparen (fiscaal voordelig)! Informeer naar de mogelijkheden.